Syarat & Ketentuan

Aturan Penukaran

Untuk memberikan pelayanan bintang lima yang menjadi visi dari Brodo, Brothers diperbolehkan menukar produk yang telah dipilih. Proses penukaran dapat dilakukan dengan syarat produk yang dibeli Brodo masih dalam keadaan yang baik seperti semula dan belum pernah digunakan. Aturan penukaran adalah sebagai berikut:
  1. Tidak ada jangka waktu dan syarat tertentu untuk melakukan penukaran, Brothers bebas untuk melakukan penukaran kapan pun, dengan syarat produk Brodo yang dibeli masih dalam keadaan SEPERTI WAKTU DIBELI (belum pernah digunakan dalam jangka waktu yang panjang).
  2. Brothers cukup menghubungi CS Bro/Sis (Telepon 08118545555) untuk melakukan penukaran, selanjutnya CS Bro/Sis akan membantu Brothers melakukan penukaran.
  3. Penukaran akan dilakukan setelah produk Brodo yang akan ditukar telah diterima oleh CS Bro/Sis.
  4. CS Bro/Sis akan memproses penukaran selama 7 hari kerja.
  5. Terakhir, CS Bro/Sis akan melakukan pengiriman Brodo baru Brothers.

Pengembalian/Penukaran karena Barang Cacat atau Salah Size

Brothers dapat melakukan pengembalian barang apabila produk Brodo yang diterima dalam keadaan rusak atau cacat, CS Bro/Sis siap untuk menerima kembali untuk ditukar. Aturan pengembalian/penukaran karena barang cacat atau salah size adalah sebagai berikut:
  1. Brothers cukup menghubungi CS Bro/Sis (Telepon 08118545555) untuk melakukan penukaran, selanjutnya CS Bro/Sis akan membantu Brothers melakukan penukaran.
  2. Penukaran akan dilakukan setelah produk Brodo yang akan ditukar telah diterima oleh CS Bro/Sis.
  3. CS Bro/Sis akan memproses penukaran selama 7 hari kerja.
  4. Terakhir, CS Bro/Sis akan melakukan pengiriman Brodo baru Brothers.

Kesalahan Pengiriman

Apabila terjadi kesalahan pengiriman, hal pertama yang harus Brothers lakukan adalah melapor ke CS Bro/Sis dengan segera. Informasikan data diri Brothers, kesahalan yang terjadi, dan barang yang seharusnya Brothers dapatkan. Kesalahan pengiriman ini akan kami atasi secepat mungkin.

Perlu Diingat

Apabila terjadi kesalahan pengiriman, hal pertama yang harus Brothers lakukan adalah melapor ke CS Bro/Sis dengan segera. Informasikan data diri Brothers, kesahalan yang terjadi, dan barang yang seharusnya Brothers dapatkan. Kesalahan pengiriman ini akan kami atasi secepat mungkin.


Jika informasi di atas masih kurang jelas, silahkan menghubungi CS Bro/Sis di 08118545555.